Søk billigst forbrukslån uten sikkerhet

“Ikke hopp på det første og beste tilbudet du får. Ha is i magen og finn fram til det rimeligste forbrukslånet.” Slike råd florerer når du skal søke lån. Det er ikke alltid like lett å få til i praksis. Her får du noen gode råd, slik at du kan bedre dine sjanser til å få et rimeligere forbrukslån.

Krever egeninnsats og vilje til å undersøke mulighetene

Forbrukslån er populært og i 2019 innførte myndighetene regler som skulle gjøre det tryggere for deg som forbruker. Disse reglene ble etterfulgt av bankene og låneinstitusjonene. Med bakgrunn i den praksisen som føres i dag, vil det være mulig å lete etter et rimelig forbrukslån i jungelen av tilbydere. Du må derimot gjøre en innsats for å få dette til.

Forbrukslån

Årsaken til at forbrukslån er dyrt, er at dette er et lån uten sikkerhet. Med det menes at banken ikke kan kreve pant i det långiver låner penger til. Det positive ved å ta opp lån uten sikkerhet er at man ikke blir møtt med krav om hva pengene skal gå til. Det negative er selvsagt at det koster mer, men dette kan du også påvirke. Vet du hva disse kostnadene utgjør, er det også lettere å vite hvordan du skal påvirke mulighetene til å få et rimeligere forbrukslån.

Renter og gebyrer

Lån uten sikkerhet medfører en større risiko for bankene og utlånsinstitusjonene, da de ikke har noe av verdi å ta pant i dersom betalingen uteblir. Dersom en låntaker ikke betaler tilbake vil man snakke om reelle tap for utlåner. Derfor vil rentene settes opp til det nivået som utgjør en trygghet for utlåner. Vanligvis beregnes det at omtrent 5-10% av de som tar opp lån ikke betaler. De høye rentekostnadene per låntager skal kunne finansiere dette tapet.

Når det gjelder gebyrer, dreier dette seg om kostnaden banken har for å gi deg lån, altså administrative utgifter. Ved etablering av lån medfører det en startkostnad. Deretter påløper månedlige utgifter knyttet til lånet.

Dersom du ønsker et rimeligere lån, kan du påvirke dette ved å bruke litt ekstra tid på å finne den utlåneren som tilbyr de beste rentevilkårene. Du kan også påvirke den månedlige utgiften knyttet til lånet ved å for eksempel igangsette avtalegiro. Da kan du ofte spare en administrativ utgift på rundt 50-70 kroner månedlig.

Kjøpers marked

Når du er på jakt etter det beste lånet, har du mer innflytelse enn du ofte tror. Tilbyderne er mange og de konkurrerer om å lage de beste vilkårene til deg som kunde. Siden nordmenn tar opp forbrukerlån som aldri før, kriges det om de beste vilkårene. Derfor finnes det også flere gode søkesider, eller sammenligningssider som for eksempel Billige Forbrukslån.

På disse søkesidene legger du inn kriterier som inntekt, eksisterende gjeld, sivil status og andre opplysninger som er av interesse for utlåner. Disse opplysningene vil igjen påvirke dine muligheter til å få innvilget det lånet du ønsker deg. Basert på søkekriteriene vil sammenligningstjenesten automatisk gi deg en liste med de beste tilbudene. Basert på disse søkene velger du det tilbudet som passer deg best. På dette trinnet i søkeprosessen kan du gjøre valg som gir deg lavere rentekostnader.

Rentekostnader varierer fra bank til bank og derfor er det lurt å ha is i magen. Vær likevel klar over at du ikke befinner deg i en situasjon der du kan “velge og vrake” da bankene også må forholde seg til myndighetens reguleringer. Det er heller ikke av utlåners interesse at låntaker havner i en situasjon hvor lånet ikke tilbakebetales. Dersom privatøkonomien er uordnet, vil dette også i noen tilfeller medføre at rentekostnaden blir høyere.

Hold orden på privatøkonomien

Mange tror at de som søker forbrukslån ikke har orden på sin økonomi. Dette er ikke nødvendigvis virkeligheten. Det finnes mange ulike typer folk som tar opp forbrukslån. Av og til kan det dreie seg om nødvendige oppussingsprosjekter i hjemmet som ikke lar vente på seg. I andre tilfeller dreier det seg kanskje om en reise som skal gi minner for livet. Det er mange gode grunner til at folk tar dette valget, som i mange tilfeller er rasjonelle og gjennomtenkte valg.

Er du på jakt etter et rimelig forbrukslån er det å vise til at du har orden på din privatøkonomi ganske essensielt. Når bankene søker informasjon om deg, legger du inn kriterier som bosted, jobbsituasjon, hvor mye du tjener, hjemmeboende barn eller barnebidrag, gjeld, bolig og låneformål. Videre vurderes du etter om du har stabil inntekt og hva du skal bruke forbrukslånet til. Ryddighet i forhold til privatøkonomi er også en del av det.

Viser du en historikk der du har uryddig økonomi, risikerer du ikke bare å ikke få innvilget lån. Du risikerer også å få innvilget lån med høyere rentesatser enn om du hadde hatt bedre orden på økonomien. Betalingsanmerkninger og inkassosaker er det veldig viktig å rydde opp i før du søker.

Samle smålån i et større lån

I perioder av livet kan man risikere å havne i en vanskelig økonomisk situasjon. Det kan dreie seg om uforutsette utgifter, eksempelvis en bil som streiker og som trenger rask reparasjon. Det kan også dreie seg om at oppgraderingen av kjøkkenet ble litt dyrere enn antatt. Uansett grunn kan man risikere å havne i en situasjon der man må basere seg på smålån og kreditter her og der. Dette er i det lange løp svært fordyrende, da alle de små lånene har egne rentekostnader.

For å få et rimeligere forbrukslån kan det derfor være klokt å samle alle smålån i et større lån, såkalt refinansiering. Ved refinansiering vil du også oppnå lavere rentekostnad. Å betale ned et større lån er mye rimeligere enn med flere smålån. Det er derimot ikke alltid det lønner seg å refinansiere alle smålån. Dersom et av lånene er lavt nok til at du klarer å betale det ned på kort tid, vil det lønne seg å betale dette ned individuelt. Da vil du på sikt redusere kostnadene tilknyttet forbrukslån.

Raskere nedbetalingstid

Velger du raskere nedbetalingstid er det i et langsiktig perspektiv mye penger å spare. Kostandene tilknyttet selve lånet reduseres av den korte tilbakebetalingstiden. Årsaken er at du da spares for månedlige kostnader knyttet til gebyrer og renter. Det er derimot viktig å også planlegge kortsiktig dersom økonomien er stram. Bruk gjerne anledningen til å også planlegge sparing. Det anbefales å ha en bufferkonto, da dette kan være trygt når uforutsette utgifter oppstår. I et langsiktig perspektiv kan det føre til at du slipper fremtidige forbrukslån.

Baser dine valg på nåtid og livssituasjon

Å velge det rimeligste forbrukslånet vil derfor virke enkelt “på papiret”, men i det virkelige liv er det litt mer kompleks. Det er nemlig mange faktorer som spiller inn både i søkeprosessen og i hverdagen som skal gå rundt. En viktig tommelfingerregel vil uansett være å holde god orden på privatøkonomien. Dersom ikke dette er helt i orden, er det aldri for sent å gjøre nødvendige grep for å lykkes med det. I prosessen med å søke det rette, og helst rimeligste forbrukslånet, må valgene basere seg på livet her og nå, og inntekter og utgifter i den forbindelse.