Forbrukslån og kredittsjekk

Kredittsjekk er et virkemiddel som brukes for å vurdere en persons økonomi. Skal du søke om lån, starte et abonnement eller få utsatt en betaling på internett. I sammenheng med forbrukslån er kredittsjekken viktig. Banker krever ingen former for sikkerhet når får å kunne innvilge en lånesøknad. Det de ser på er din økonomi og kredittscoren du får etter en kredittsjekk.

Hva er et forbrukslån?

Kort forklart er forbrukslån et fleksibelt lån uten noen former for krav til sikkerhet. Bankene krever ikke sikkerhet i bolig og du må ikke ha et depositum. Det stilles heller ingen krav hva lånet skal brukes til. Du som lånsøker står fritt til å velge lånebeløp, nedbetalingstid og bruksområde.

Siden bankene ikke stiller noen krav til sikkerhet har forbrukslån en høyere rente. Dette er for å kompensere for risikoen som banken tar ved å låne ut penger.

Hva er en kredittsjekk?

En kredittsjekk er innhenting av opplysninger for å kunne vurdere en persons betalingsevne. Når kredittselskaper gjennomfører en kredittsjekk innhenter de opplysninger om blant annet:

  • Din folkeregistrerte adresse
  • Skatteligning basert på opplysninger fra Skattetaten
  • Din beregnede bruttoinntekt
  • Registert næringsinntekt
  • Eventuelle betalingsanmerkninger

Kredittscore

Når selskapene henter inn informasjon og gjør en kredittsjekk gir de samtidig en kredittscore. Denne tallverdien mellom 0 og 100 brukes for å vurdere sannsynligheten for at lånetaker vil misligholde lånet. Din inntekt, betalingshistorikk, alder og eksisterende gjeld er med på å vurdere scoren. Regnes du som en risikabel låntaker vil du få en dårlig score og kunne få avslag på søknaden om lån.

Hvordan forbedre kredittscoren

Har du først fått en dårlig kredittscore er det muligheter for å forbedre denne. Noen elementer får du ikke gjort noe med. For eksempel vil lav og høy alder regnes som en risikofaktor. Så er du under 30 eller over 60 år risikerer du å få dårligere score på bakgrunn av detten.

Øke inntekter

En faktor du derimot får gjort noe med er din egen inntekt. For å øke inntekten og forbedre mulighetene for lån kan du forhandle om lønn med arbeidsgiver eller skaffe deg en ekstra jobb. Har du mulighet til å leie ut et rom, deler av boligen eller en hytte kan du skaffe deg ekstra leieinntekter.

Reduserer gjelden

Din eksisterende gjeld vil også påvirke. Du kan ikke ha mer enn fem ganger din årlige inntekt i gjeld. Og nærmer du deg denne grensen er du i risikogruppen. Det du kan gjøre for å bedre scoren din er å bli kvitt gjeld. En måte er å betale ned ekstra på lånene du har. Har du flere små lån kan du søke om refinansiering. Da reduserer du ikke gjeldsgraden din men får samlet alle lånene i ett. Med kun ett lån å betale ned på kan du betale tilbake raskere. Du kan også få en bedre låneavtale om du refinansierer.

Bli kvitt betalingsanmerkning

Det siste punktet du kan gjøre noe med er betalingsanmerkninger. Har du en eller flere anmerkninger vil du ikke få en godkjent kredittsjekk. For å friskmelde din økonomi må du betale ned kravet i sin helhet. Så snart kravet er betalt vil anmerkningen bli slettet. Og det kan bli gjort en ny kredittsjekk på deg.

Forbrukslån med betalingsanmerkning

Har du fått en betalingsanmerkning vil du ikke kunne søke om tradisjonelt forbrukslån. Men det finnes muligheter for deg også. Eier du bolig kan du søke om lån med sikkerhet i denne. Da kan du låne inntil 80 % av boligens verdi. Hvis du ikke eier bolig kan du søke om lån med en kausjonist. Da tar banken pant i kausjonistens bolig som sikkerhet.

Siden bankene tar en ekstra høy risiko i slike situasjoner er dette et dyrere lån. Vi anbefaler denne løsningen for å betale ut kravet som ga anmerkning. Så snart dette kravet er betalt kan du søke refinansiering i standard bank.

Kredittsjekk deg selv

Er du usikker på om du har betalingsanmerkning eller om du vil få innvilget lån kan du kredittsjekke deg selv. Du vil hos Bisnode og Experian få tilgang til opplysningene som er registrert på deg. Hos Defero kan du få oversikt over din kredittscore og betalingsanmerkninger. Samt at de gir en forklaring på hvorfor du har fått den scoren. Risiko blir vurdert ut i fra informasjonen selskapene har om deg. Har du nylig gått opp i lønn eller betalt ned gjeld kan du oppdatere dine data. Bisnode og Experian bruker informasjon hentet fra Skatteetaten og Gjeldsregisteret. Her vil informasjon om inntekt og gjeld bli oppdatert når fjorårets skattemelding er registrert.

Lån med dårlig kredittscore

Selv om du har en dårlig kredittscore betyr ikke dette at du ikke vil få innvilget lån. Enkelte banker vil avslå søknad om lån på grunn av årlig inntekt, alder eller eksisterende gjeld. Andre vil innvilge lån. Men har du en dårlig score betyr det økt risiko. Og denne må du som lånetaker betale for. Banken vil da innvilge lån med en høyere rente. Så du kan få innvilget lån. Men det er et dyrere lån.