Hva sjekker banken når man søker om forbrukslån

Før i tiden var det lettere å skaffe seg forbrukslån, som også er kjent som et lån uten sikkerhet. En kunde kunne søke hos mange banker samtidig, og det var vanskelig for selskapene å kontrollere kundens opplysninger. Siden utlåner ikke tar sikkerhet i eiendeler eller eiendom var det ikke mulig å sjekke registre for pant i fast eiendom eller løsøre.

Dette førte til at mange forbrukere endte opp med større forbruksgjeld enn de klarte å betale tilbake. I dag er bankene mye strengere i sin utlånspraksis, og alle lånesøkere må gjennom en kredittvurdering før lånet eventuelt blir innvilget. Vi skal se nærmere på hvilke opplysninger banken sjekker når man søker om forbrukslån.

Søknadsskjema for forbrukslån

Fordi søknadsprosessen er forenklet og automatisert, er det enkelt å søke om forbrukslån på nett. Det er ingenting i veien for å søke, man trenger ikke å akseptere et lånetilbud man ikke likevel vil ha. Bankene spør etter en del grunnleggende informasjon under en søknad om usikret lån. De vil blant annet vite:

  • Navn og andre kontaktopplysninger
  • Alder
  • Inntekt og arbeidsforhold
  • Annen gjeld

Søknadskjemaet kan være enkelt eller mer omfattende. Det kommer helt an på hvilke rutiner utlåner har for å vurdere søknaden. Noen banker krever kun informasjon om de viktigste opplysningene, mens andre også spør om leasingkostnader, boforhold, sivilstatus, utdanning etc.

Kredittvurdering forbrukslån

Det er uansett en del kriterier som må oppfylles for at en lånesøknad skal innvilges. Som minstekrav må søker være:

  • Over 18 år
  • Ha fast inntekt
  • Uten betalingsanmerkninger og inkassosaker

I tillegg gjør finansinstitusjonen alltid en individuell kredittvurdering av lånesøkeren. En slik vurdering, eller kredittsjekk, utføres av et foretak som driver med kredittopplysninger. Selskapet vil innhente det som kalles for kredittopplysninger, det vil si alle forhold som har å gjøre med inntekt, gjeld og betalingshistorikk. Opplysningene i lånesøknaden sjekkes opp mot offentlige registre som Skatteetaten, Gjeldsregisteret, og Folkeregisteret.

Kredittscore

Kredittopplysningsforetaket kan deretter utarbeide en kredittscore som sier noe om lånesøkerens kredittverdighet. Høy lønn og god betalingshistorikk vil gi en høyere kredittscore. Denne scoren har som regel et spenn fra en til 100. Jo lavere score, jo høyere risiko forbundet med å låne ut penger. En høy kredittscore vil dermed øke sjansene for å få innvilget lån, og kan også brukes som et verktøy til å forhandle frem bedre betingelser på lånet.

Gjeldsregisteret

Før var det enklere å skaffe seg usikret lån, fordi bankene ikke kunne vite hvor mye kredittgjeld en kunde hadde fra tidligere av. Et av formålene med opprettelsen av Gjeldsregisteret var derfor å gi finansforetakene et mer nøyaktig verktøy for å kontrollere forbrukernes gjeld. På denne måten kan selskapene unngå å låne ut mer penger enn det som er forsvarlig. Summen av gjeldsbyrden skal ikke bli større enn at kunden klarer å betjene lånet, og total gjeldsgrad bør derfor ikke overstige fem ganger kundens årsinntekt.

En annen fordel med Gjeldsregisteret er at det gir bedre oversikt over egen økonomi. Alle privatpersoner kan bruke BankID til å logge inn på Gjeldsregisteret sin innsynstjeneste. Her finner man alle opplysninger som er registrert på seg selv, og man kan også melde fra om eventuelle feil i registeret.

Statsborgerskap og botid i Norge

Mange finansinstitusjoner har ikke noe krav om at lånesøker skal være norsk statsborger. Det er imidlertid vanlig at bankene krever en folkeregistrert adresse i Norge, noe som sjekkes opp mot Folkeregisteret. Ganske normalt er det også at det blir stilt krav om botid i Norge. Mange utlånere krever en botid i landet på minimum tre år.

Dokumentasjon til søknad om forbrukslån

Når du skal sende inn en søknad om lån uten sikkerhet, kan du bli bedt om å sende inn lønnsslipp, skattemelding eller annen relevant dokumentasjon. Dette er ikke lenger så vanlig, siden utlåner kan kontrollere opplysningene hos Gjeldsregisteret eller Skatteetaten. Man trenger bare BankID app, kodebrikke eller BankID på mobil for å gi samtykke til at banken innhenter slik informasjon. Med denne kan du også signere elektronisk på lånet, for å slippe fysisk oppmøte i banken.

Avslag på søknad om forbrukslån

Man kan få avslag på lånesøknaden av en rekke ulike årsaker. Først og fremst vil banken sjekke om opplysningene i søknaden stemmer overens med offentlige registre. Stemmer ikke opplysningene om inntekt og usikret gjeld, vil det kunne medføre et avslag. Andre forhold kan være dårlig betalingshistorikk, eller pågående inkassosaker. Selskapet man søker lån hos vil alltid ta en vurdering på om de synes betalingsevnen til lånsøkeren er god nok.

Hva koster et lån uten sikkerhet

Forbrukslånet har riktignok lavere rente enn de fleste kredittkort og dyre smålån. Den effektive renten på et forbrukslån kan likevel bli mer enn fem ganger så høy som ved et boliglån. Derfor lønner det seg alltid å sammenligne ulike lånetilbud for å finne det billigste lånet. Lav rente, få gebyrer og kort nedbetalingstid har alltid mye å si for totalkostnaden.