Kan du finansiere bolig med forbrukslån?

Boligmarkedet kan være vanskelig for mange å komme inn i, spesielt som førstegangskjøpere. Denne artikkelen tar for seg hvordan en kan komme inn i boligmarkedet og om en kan ta opp et forbrukslån for å finansiere boligkjøpet. Det korte svaret på dette er at nei, du burde ikke bruke forbrukslån for å finansiere kjøp av bolig. Selv om du ikke kan bruke forbrukslån til boligkjøp, kan du derimot bruke det i andre sammenhenger med boligkjøpet.

Forbrukslån

Forbrukslån er kjent for å være et lån med høy rente, og blir også kalt et usikret lån eller et lån uten sikkerhet. Her kan du lese litt mer om hva dette innebærer.

Hva er et lån uten sikkerhet?

Usikret lån vil si at banken ikke tar pant i noe du eier. Hvis du tar opp et boliglån tar banken pant i boligen du kjøper og er dermed et sikret lån. Banken har altså en sikkerhet på at du kan betale tilbake gjelden din. Et forbrukslån tar ikke pant i noe du eier. Dette er grunnen til at rentene på lånet er høyere, ettersom banken står uten sikkerhet dersom du ikke kan betale tilbake det du har lånt.

Hvor høye er rentene på et usikret lån?

Rentene på et usikret lån varierer, men siden banken mangler sikkerhet dersom du ikke kan betale tilbake lånet er ofte gebyrer og renter høyere enn ved et sikret lån. Hvis du skal låne 250 000 kr hos DNB og den effektive renten er 13,17 %, og du skal betale ned lånet på tre år vil du betale 8 356 kr i måneden. Da vil lånet koste deg 50 816 kr ekstra. Hos Nordea Bank kan den effektive renten ligge rundt 8 % for et lån på 250 000 kr. Rentene varierer fra bank til bank, i forhold til hvor mye du låner og hvor raskt du betaler det tilbake. Det er er da en fordel å se på hvilke banker som eventuelt gir de laveste rentene etter at gebyrer og andre kostnader er regnet med den nominelle renten. Dette gjør du ved å se hvor høy den effektive renten er.

Hvordan blir forbrukslån brukt?

Forbrukslån blir brukt ved flere anledninger. Det er et fleksibelt lån som du kan betale tilbake når du vil og kommer raskt inn på konto etter du får det innvilget. Dette skjer som regel automatisk etter du har fylt inn et skjema elektronisk. Pengene kommer raskt på konto så lenge banken ikke trenger mer informasjon. Et forbrukslån blir oftest brukt til:

  • Innkjøp av nye hvite- og brunevarer hvis det man har fra før blir ødelagt
  • Dyre reparasjoner som ikke dekkes av forsikring, for eksempel på bil
  • Renovering eller oppussing av bolig, dette kan være dyrt og er noe mange tar opp lån for å klare å betale
  • Hvis man vil kjøpe båt eller bil og ikke får godkjent båt- eller billån
  • Ny innredning i hjemmet
  • Refinansiering av kreditt og gjeld (samler forskjellige smålån til ett stort lån som blir billigere fordi du bare har én rente å forholde deg til)
  • Betaling av feriereiser

Et forbrukslån er friere enn andre lån, fordi du kan bruke disse pengene på akkurat det du vil. Du trenger ikke fortelle banken hva pengene skal gå til.

Boligkjøp og egenkapital

For å ta opp et boliglån gjennom DNB må du ha en egenkapital på minst 15 % av kjøpesummen (dette gjelder alle banker), men den effektive renten er fra 1,64 %. Hvis du da vil kjøpe bolig for 3 000 000 kr, må du minst ha 450 000 kr i egenkapital. Du betaler da 10 367 kr i måneden de neste 25 årene og betaler 3 110 100 kr totalt tilbake til banken.

Hvordan finansiere bolig?

Mange kan stoppes av at en må ha 15 % egenkapital når en skal kjøpe bolig, og spesielt førstegangskjøpere. Hvordan skal en da finansiere boligkjøpet sitt? Det finnes flere tips for hvordan en kan komme seg inn på boligmarkedet:

  1. Kjøp utenfor sentrum. Boligprisene er ofte høye i sentrum, spesielt i de større byene. Det kan da være verdt å se på boliger utenfor sentrum. Siden det er billigere å kjøpe bolig der blir ikke de 15 % i egenkapital like mye som hvis du skal kjøpe i sentrum.
  2. Du kan også kjøpe sammen med andre. Hvis du ikke har nok egenkapital på egen hånd kan det være verdt å slå seg sammen med kjæresten, en venn eller søsken og kjøpe sammen.
  3. Kjøp heller nytt enn brukt. Å kjøpe nytt kan lønne seg i lengden hvis du kan bo billig til bygget er ferdig. Ved å kjøpe nytt ender du ikke opp med å bruke penger på vedlikehold eller oppussing like fort som hvis du skulle kjøpe brukt, da det ofte dukker opp feil og mangler.

Disse tipsene kan gjøre det billigere å kjøpe en bolig, men man må likevel ha en egenkapital for å kunne få et boliglån. Så hvordan gjør man det om man ikke har nok?

Finansiere bolig med forbrukslån?

Hvis du tar opp et forbrukslån for å bruke som egenkapital, synker den maksimale lånesummen banken kan tilby deg. Det finnes altså et maksimumsbeløp du kan låne for, som regnes ut i forhold til lønnen din. Om du har studiegjeld vil dette også senke maksbeløpet, sammen med annen gjeld du har. Forbrukslån er også inkludert i denne utregningen. De fleste banker vil avslå søknaden om boliglån om de vet at egenkapitalen kommer fra et forbrukslån. Hvis du lyver om hvor egenkapitalen kommer fra begår du et lovbrudd. Du burde heller se på andre måter å øke egenkapitalen til å få lån om bolig.

Hvis du er under 34 år er BSU en måte å spare til egenkapital som gir deg flere fordeler i boligmarkedet. Rentene er ofte høyere enn i en vanlig sparekonto, og du får 25 % skattefradrag på det årlige sparebeløpet. Det du har spart i BSU-kontoen blir tatt med i beregningen av hvor mye lån du kan få, som selvfølgelig er en fordel når du skal ta opp boliglån. Med andre ord burde du altså ikke bruke forbrukslån som egenkapital, men det kan fortsatt være til hjelp i boligen på andre måter. Det kan for eksempel hjelpe deg med å kjøpe innredning eller pusse opp den boligen du kjøper.

Negative sider

Et forbrukslån har høye renter og er et dyrt lån å ha. Rentene på lånet varierer fra bank til bank, men er høyere enn på et boliglån. Hvis du allerede har et forbrukslån og så søker om et boliglån, kan dette påvirke hvor mye du kan låne fra banken. Det kan også føre til at du ikke får boliglån i det hele tatt. Heldigvis er det slik at et forbrukslån ikke bare betyr problemer, det har også noen fordeler med seg.

Positive sider

Et forbrukslån kan du bruke til hva du vil. Du er ikke nødt til å kjøpe bolig, bil eller båt. Pengene kan du bruke på akkurat det du trenger, som for eksempel oppussing eller innredning til den nye boligen. Du har også mer frihet i forhold til når du betaler det tilbake, du kan sette opp en plan til å betale lånet tilbake om fem år, og endre planen om nødvendig. Du bestemmer når du vil betale det tilbake og kan sette så mye penger du vil inn på lånet. Hvis du har et fast avdrag som betales hver måned og du betaler ekstra den ene måneden vil avdraget neste måned være det samme, men lånet vil bli betalt ned raskere. I tillegg får du pengene raskt inn på konto, noe som gjør et forbrukslån perfekt til nødstilfeller.

Forbrukslån har altså både fordeler og ulemper å ta hensyn til. Det er viktig at du ser hvilken økonomisk situasjon du befinner deg i, og hva du trenger hjelp til. Deretter kan du vurdere hvilken løsning som passer best for deg og din økonomi.